Προωθητική Ενέργεια Για Φυσικό Αέριο Φθινοπώρο 2012

Από τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2012 τίθενται σε ισχύ οι παρακάτω προσφορές προς νέους καταναλωτές στο υφιστάμενο δίκτυο:

1) Έκπτωση στα τέλη σύνδεσης

Δίνεται η παρακάτω έκπτωση στα τέλη σύνδεσης με το υφιστάμενο δίκτυο φ.α.:

Ø 100% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης για τις κάτωθι περιπτώσεις πελατών:

o Κεντρικές Θερμάνσεις κτηρίων με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 140.000kcal/h

o Αυτόνομες συνδέσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων (αυτόνομες θερμάνσεις) με συνολική εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη 170.000kcal/h ανά νέο παροχετευτικό αγωγό (θα καταβάλλεται το 50% για κάθε νέο μετρητή πλην του 1ου)

o Επαγγελματίες με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 200.000kcal/h

o Ειδικοί Επαγγελματίες με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 100.000kcal/h

Ø 50% έκπτωση στα τέλη σύνδεσης για τις κάτωθι περιπτώσεις πελατών:

  • Κεντρικές Θερμάνσεις κτηρίων με εγκατεστημένη ισχύ από 50.000 kcal/h μέχρι 140.000kcal/h
  • 5 και άνω Αυτόνομες συνδέσεις μεμονωμένων διαμερισμάτων (αυτόνομες θερμάνσεις) ανά νέο παροχετευτικό αγωγό.
  • Όλοι οι Επαγγελματίες με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 50.000kcal/h.

¨ Η προσφορά ισχύει εφόσον ο καταναλωτής έχει ενεργοποιήσει την εγκατάστασή του εντός 3 μηνών από την τοποθέτηση μετρητή (με εξαίρεση τις νέες οικοδομές για τις οποίες δίνεται διάστημα 12 μηνών).

¨ Εξαιρούνται όλες οι συνδέσεις για τις οποίες απαιτείται πίεση άνω των 23 mbar ή ωριαία κατανάλωση άνω των 100 Νm3/h.

2) Χρηματοδότηση εγκατάστασης θέρμανσης φ.α.

Επίσης για την ίδια περίοδο τίθεται σε ισχύ το παρακάτω σχήμα χρηματοδότησης της εγκατάστασης θέρμανσης φυσικού αερίου απευθείας από την ΕΠΑ Αττικής:

Εγκατεστημένη ισχύς

(kcal/h)

Χρηματοδοτούμενο Ποσό

(προ ΦΠΑ)

140.000 – 169.999

6.000€

170.000 – 199.999

8.000€

>= 200.000

10.000€

¨ Ισχύει για Κεντρικές Θερμάνσεις κτηρίων με εγκατεστημένη ισχύ λέβητα άνω των 140.000 kcal/h.

¨ Η χρηματοδότηση καλύπτει μέχρι το ποσό των 10.000€ πλέον ΦΠΑ.

¨ Δυνατότητα αποπληρωμής σε 3 ή 5 έτη σε διμηνιαίες δόσεις (18 ή 30) πληρωτέες μέσω των λογαριασμών κατανάλωσης φυσικού αερίου.

  • Project_p9230077
  • Project_gas%20meter
  • Project_9428-naturalgas1
« Επιστροφή στη λίστα