Τεχνολογία Inverter

Τεχνολογία Ιnverter

Ο Inverter (επίσης μετατροπέας ή αντιστροφέας) είναι ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα, που μετατρέπει τη συνεχή τάση σε εναλλασσόμενη.Ο Inverter  είναι δυνατόν να υπάρχει ως αυτόνομη ηλεκτρονική συσκευή, ή ως βαθμίδα άλλης ηλεκτρονικής συσκευής. Ως αυτόνομη συσκευή, χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, και όπου αλλού χρειάζεται να μετατρέψουμε συνεχή τάση 12 V ή 24 V, σε εναλλασσόμενη 220 V. Ως τελική βαθμίδα, υπάρχει στα UPS (συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος).Η κυριότερη διάκριση των Inverter όσον αφορά τη χρήση τους σε εγκαταστάσεις είναι σε αναστροφείς "διασυνδεδεμένων συστημάτων" και "αυτόνομων συστημάτων".

Όσον αφορά την τεχνολογία κατασκευής Inverter "αυτόνομων συστημάτων", η κυριότερη διάκριση είναι ανάμεσα σε Inverter"καθαρού ημιτόνου" και "τροποποιημένου ημιτόνου". Οι Inverter καθαρού ημιτόνου έχουν υψηλότερο κόστος αλλά επιτυγχάνουν υψηλότερο βαθμό απόδοσης, είναι συμβατοί με όλες τις συσκευές και έχουν γενικά μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Τεχνολογία inverter στα κλιματιστικά

Η τεχνολογία inverter είναι ενσωματωμένη στην εξωτερική μονάδα. Η τεχνολογία inverter μπορεί να συγκριθεί με την τεχνολογία ενός αυτοκινήτου: " Όσο περισσότερο πατάς το γκάζι σου, τόσο πιο γρήγορα πηγαίνεις."

Μια μονάδα inverter αυξάνει βαθμιαία την δυναμικότητά της, βάση της δυναμικότητας που απαιτείται για την ψύξη ή τη θέρμανση του χώρου. Τα συτήματα non-inverter μπορούν να παραλληλιστούν με το άνοιγμα ή κλείσιμο μια λάμπας. Κατά την έναρξη της λειτουργίας μιας τέτοιας μονάδας, η μονάδα θα αρχίσει να λειτουργεί σε πλήρες φορτίο.

Πλεονεκτήματα της τεχνολογίας inverter:

  • Επιτυγχάνετε πολύ ταχύτερα στη επιθυμητή θερμοκρασία
  • Ο χρόνος έναρξης μειώνεται κατά 1/3
  • Εξοικονομείτε ενέργεια και χρήμα: 30% μικρότερη κατανάλωση ενέργειας
  • Αποφεύγεται η επαναληπτική λειτουργία του συμπιεστή, με άλλα λόγια δεν υπάρχουν σημεία αιχμής τάσης
  • Το κόστος κατανάλωσης ενέργειας μειώνεται κατά 1/3 (σε σύγκριση με κανονικές μονάδες on/off)
  • Δεν υπάρχουν διακυμάνσεις θερμοκρασίας

« Επιστροφή στη λίστα