Απαντήσεις στα πιο συνήθη ερωτήματα βλάβης σε ηλιακό θερμοσίφωνα

Το ηλιακό σύστημα της δεν παράγει ζεστό νερό προς χρήση.

Ελέγχουμε:

  1. Αν υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση ζεστού νερού πέραν του συνηθισμένου.
  2. Αν στις σωληνώσεις κατά μήκος του δικτύου διανομής ζεστού νερού υπάρχει κάποια διαρροή , φροντίζουμε να την επισκευάσουμε .
  3. Αν οι επιφάνεια των συλλεκτών δεν είναι καθαρή είναι δηλαδή καλυμμένη από σκόνη ή τυχόν άλλες ακαθαρσίες που έχουν προσπέσει πάνω στην επιφάνεια του συλλέκτη φροντίζουμε να καθαρίσουμε άμεσα τα τζάμια .
  4. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα ( 2 με 3 μήνες ) ελέγχουμε την καθαρότητα της συλλεκτικής επιφάνειας .
  5. Επιπλέον ελέγχουμε αν έχουν δημιουργηθεί διαφορά εμπόδια μετά την εγκατάσταση του συστήματος τα οποία προκαλούν σκίαση στην επιφάνεια του συλλέκτη.
    Π.χ αν έχει τοποθετηθεί δορυφορική κεραία και σκιάζει μέρος του συλλέκτη , αν υπάρχουν δέντρα που έχουν ψηλώσει και εμποδίζουν την ακτινοβολία του ήλιου προς τον συλλέκτη , αν έχει ανεγερθεί κάποιο κτίριο που πλέον σκιάζει το συλλέκτη .

Αν το ηλεκτρικό κύκλωμα δεν λειτούργει:

Ελέγχουμε:

1.       Αν ο διακόπτης στον ηλεκτρικό πινάκα είναι εκτός λειτουργίας .

2.       Αν η ασφάλεια του πινάκα είναι εκτός λειτουργίας .

3.       Αν ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος σε χαμηλότερη από τους 50°С.

4.       Ελέγχουμε την αυτόματη εφεδρική θερμοηλεκτρική ασφάλεια του θερμοστάτη .
Είναι σύνηθες μετά από μακρά περίοδο υψηλών θερμοκρασιών να ενεργοποιείται η θερμοηλεκτρική ασφάλεια του θερμοστάτη.Η θερμοηλεκτρική ασφάλεια του θερμοστάτη είναι ένα μικρό κουμπάκι στο μέγεθος του κεφαλιού ενός σπίρτου και το οποίο βρίσκεται πάνω στον θερμοστάτη. (Βλ.Σχ. Νο.36)Για να επαναφέρουμε σε λειτουργία την αντίσταση έχοντας κλειστό τον γενικό διακόπτη του ρεύματος , πιέζουμε με ένα κατσαβίδι το κουμπάκι προς τα μέσα.

5.       Αν έχουμε πρόβλημα στην ηλεκτρική αντίσταση κλείνουμε τον διακόπτη ασφαλείας από τον πίνακα και καλούμε τον εγκαταστάτη ηλεκτρολόγο.Για την καλή λειτουργία του συστήματος σε περίοδο μακράς απουσίας καλύψατε τους συλλέκτες με ένα αδιαφανές κάλυμμα για την αποφυγή δημιουργίας υψηλών θερμοκρασιών του συστήματος που θα επιφέρει εξάτμιση του διαλύματος του κλειστού κυκλώματος με αποτέλεσμα την προβληματική λειτουργία της

 

« Επιστροφή στη λίστα