Προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος 7 επιπέδων απο την Daikin

Πως λειτουργεί το προηγμένο σύστημα φιλτραρίσματος 7 επιπέδων;

 

1

2

3

4

 5

7

 

Ακάθαρτος Αέρας 

Enhanced technology

Καθαρός Αέρας

         

6

   

 

1 Το προφίλτρο κατακρατά μεγάλα σωματίδια σκόνης και τρίχες κατοικιδίων.

2 Το νέο φίλτρο βιο-αντισωμάτων εξουδετερώνει τους αερόβιους ιούς.

3 Ο ιονιστής πλάσματος φορτίζει θετικά σωματίδια σκόνης και γύρης.

4 Ο Flash Streamer παράγει ηλεκτρόνια υψηλής ταχύτητας. Τα ηλεκτρόνια αυτά αποσυνθέτουν τις βλαβερές χημικές ουσίες.

5 Ο Flash Streamer προκαλεί φωτοκατλυτική αντίδραση στην επιφάνια του πτυχωτού φίλτρου και έτσι εξουδετερώνονται βακτήρια και ιοί. Επίσης τα θετικά φορτισμένα σωματίδια γύρης και σκόνης απορροφούνται από το αρνητικά φορτισμένο φίλτρο.

7 Οι οσμές απορροφούνται και διαλύονται από τον καταλύτη με απσομητική δράση.

« Επιστροφή στη λίστα