Ηλιακοί Θερμοσίφωνες

Σχετικά με του Ηλιακούς Θερμοσίφωνες

Ηλιακός Θερμοσίφωνας

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας κατά τη λειτουργία του, εκμεταλλεύεται το φυσικό φαινόμενο της ροής των ρευστών, λόγω διαφοράς θερμοκρασίας (διαφοράς πυκνότητας), γνωστό και σαν αρχή του θερμοσίφωνα. Έτσι πετυχαίνεται με φυσικό τρόπο χωρίς κυκλοφορητή (αντλία), συνεχής ροή του θερμαινόμενου μέσου, από το θερμότερο σημείο (ηλιακοί συλλέκτες) προς το ψυχρότερο (δεξαμενή νερού), μέχρις ότου τα δύο σημεία να αποκτήσουν παρόμοιες θερμοκρασίες. Για να είναι αυτό δυνατό, πρέπει το ψυχρότερο σημείο, να είναι ψηλότερα από το θερμότερο σημείο και για το λόγο αυτό σε όλους τους ηλιακούς θερμοσίφωνες η δεξαμενή αποθήκευσης, είναι πάντα ψηλότερα από τους ηλιακούς συλλέκτες. Η συνολική απόδοση του ηλιακού θερμοσίφωνα εξαρτάται και από τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη νεφοκάλυψη και την αποτελεσματικότητα της θερμικής μόνωσης του συστήματος.

Επιλογή Ηλιακού Θερμοσίφωνα

Η επιλογή ενός ηλιακού θερμοσίφωνα είναι μια σημαντική υπόθεση και δεν πρέπει να την παραβλέπουμε. Δεν πρέπει να έχουμε ως γνώμονα την φτηνή λύση, αλλά πως με τα χρήματα που θα δοθούν για την αγορά του μπορούν να αποσβεσθούν από τα χρήματα που θα δίναμε για το ηλεκτρικό, πέρα από την εξυπηρέτηση που μας προσφέρει ο ηλιακός θερμοσίφωνας, δηλαδή έχουμε ζεστό νερό όταν το χρειαστούμε και συμβάλλουμε στην εξοικονόμηση ενέργειας, βοηθώντας την εθνική οικονομία, αλλά παράλληλα προστατεύουμε και το περιβάλλον από τη χρήση ρυπογόνων υλικών, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία SONNE, εξασφαλίζει την άριστη ποιότητα και την προσιτή τιμή.

Απόσβεση κόστους αγοράς Ηλιακού

Με την αγορά ενός ηλιακού Sonne, που κατασκευάζεται με τη νέα γενιά επιλεκτικών συλλεκτών και σε συνθήκες καθημερινής χρήσης ζεστού νερού για μία τετραμελή οικογένεια, υπολογίζεται ότι το κόστος αγοράς των 1.000 μέχρι 1.300 Ευρώ, αποσβένεται από 4 έως 6 χρόνια. Έτσι συμπεραίνουμε ότι αξίζει πολύ η επένδυση, αν αναλογιστεί κανείς ότι παρέχεται 50 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας από την εταιρεία μας.

Ηλιακός Διπλής - Τριπλής Ενέργειας

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας που ζεσταίνει το νερό του Boiler με τον ήλιο και το ρεύμα είναι διπλής ενέργειας, ενώ ο ηλιακός θερμοσίφωνας που ζεσταίνει το νερό του Boiler με τον ήλιο, το ρεύμα και το ζεστό νερό του καλοριφέρ, είναι τριπλής ενέργειας.

Ηλιακός και Πιστοποιητικό: Ένας ηλιακός θερμοσίφωνας θα πρέπει να έχει δήλωση συμμόρφωσης προς τον ΕΛΟΤ (CE), δηλαδή η κατασκευάστρια εταιρεία όπως η Sonne, να είναι εναρμονισμένη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας του ηλεκτρικού μέρους της συσκευής, καθώς επίσης test report βαθμού απόδοσης από το Δημόκριτο.

Βέλτιστη Κλίση Συλλεκτών ηλιακού: Η βέλτιστη κλίση των συλλεκτών του ηλιακού θερμοσίφωνα, είναι ίση με το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής που γίνεται η εγκατάσταση. Στην Ελλάδα ο μέσος όρος κλίσης ενός συλλέκτη, είναι οι 40 μοίρες. Αποκλίσεις από το γεωγραφικό πλάτος προκαλούν απώλειες σε ζεστό νερό. Ενδεικτικά παραθέτουμε το γεωγραφικό πλάτος μεγάλων πόλεων της Ελλάδας.

 • Αθήνα 38
 • Θεσσαλονίκη 40,5
 • Πάτρα 38,3
 • Λάρισα 39,6
 • Κομοτηνή 41,1
 • Ηράκλειο 35,4
 • Ρόδος 36,4
 • Καλαμάτα 37,1

Χαλκός και Ηλιακή Ενέργεια

Η Ηλιακή Θερμική ενέργεια είναι η πιο σημαντική και η πιο διαδεδομένη μορφή εναλλακτικής ενέργειας.

Η τεχνολογία χρησιμοποίησης ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση του νερού, σε υψηλές θερμοκρασίες, είναι ευρέως διαδεδομένη σήμερα, σε σπίτια, νοσοκομεία, ξενοδοχεία , αθλητικές εγκαταστάσεις και άλλα κτίρια.

Η συμβολή των ηλιακών θερμοσιφώνων στην εξοικονόμηση ενέργειας είναι πάρα πολύ σημαντική .

Ένας ηλιακός θερμοσίφωνας 160 λίτρων καλύπτει περίπου το 80% των ετησίων αναγκών μιας μέσης οικογένειας σε ζεστό νερό χρήσης

Η ενέργεια που εξοικονομεί είναι περίπου 270 kg πετρέλαιο /έτος και η μείωση εκπομπών CO2 είναι από 1000 έως 1200 κιλά / έτος.

Στην Ελλάδα βρίσκονται εγκατεστημένοι ηλιακοί θερμοσίφωνες που εξοικονομούν ήδη πάνω από 1 δισεκατομμύριο κιλοβατώρες το χρόνο, όση ενέργεια δηλαδή παράγει ένας συμβατικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 200 μεγαβάτ.

Για να γίνει κατανοητή η χρησιμότητα του χαλκού στην ηλιακή ενέργεια και ειδικότερα στα δοχεία αποθήκευσης του ζεστού νερού είναι απαραίτητη η αναφορά στον τρόπο λειτουργίας των ηλιακών θερμοσιφώνων.

Ο χαλκός είναι ένα οικολογικά αποδεκτό, 100% ανακυκλώσιμο υλικό και υποστηρίζει όλες τις ήπιες μορφές ενέργειας όπως την ηλιακή

Πιο συγκεκριμένα ένας ηλιακός θερμοσίφωνας αποτελείται από τους συλλέκτες, το θερμοδοχείο οπού αποθηκεύεται το ζεστό νερό, την βάση τους και τους σωλήνες σύνδεσης συλλέκτη και θερμοδοχείου.

Ο ηλιακός συλλέκτης απορροφά την ενέργεια από τον ήλιο και θερμαίνει το υγρό που βρίσκεται μέσα σ’ αυτόν (μείγμα νερού και αντιψυκτικού).

Το υγρό αυτό μόλις θερμανθεί διέρχεται από τους σωλήνες που συνδέουν τον συλλέκτη με το θερμοδοχείο και θερμαίνει το νερό μέσω του εναλλάκτη θερμότητας ( μανδύας ) που βρίσκεται στο θερμοδοχείο.

Η κυκλοφορία του υγρού του συλλέκτη γίνεται χωρίς την βοήθεια αντλίας και βασίζεται στο γεγονός ότι το υγρό όταν θερμαίνεται γίνεται ελαφρύτερο και πάει επάνω.

Η θερμοκρασία του νερού σε έναν Η/Θ, εξαρτάται από την ηλιακή ενέργεια, την θερμοκρασία του νερού του δικτύου πόλης, την θερμοκρασία περιβάλλοντος και την θερμοκρασία του νερού του υπάρχοντος στο θερμοδοχείο στην αρχή της ημέρας.

Σημειώνεται ότι το νερό πρέπει να θερμανθεί στους 45ºC περίπου για να καλύψει επαρκώς τις ανάγκες μιας οικογένειας.

Ο χαλκός ως ένας από τους καλύτερους αγωγούς θερμότητας οδήγησε τους περισσότερους κατασκευαστές ηλιακών συστημάτων παγκοσμίως να κατασκευάζουν συλλέκτες – απορροφητές από χαλκό.

Εκτός αυτού μια σειρά από ιδιότητες του χαλκού οδήγησαν την εταιρεία να κατασκευάσει και δοχεία αποθήκευσης του ζεστού νερού από χαλκό.

Τα δοχεία αποθήκευσης που είναι κατασκευασμένα από χαλκό έχουν πρακτικά απεριόριστη διάρκεια ζωής, γιατί ο χαλκός ως γνωστόν δεν διαβρώνεται από το ζεστό νερό χρήσεως αλλά και την ηλεκτρόλυση.

Άλλο ένα σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι ο χαλκός σαν υλικό έχει πενταπλάσια θερμική αγωγιμότητα σε σχέση με τον χάλυβα, άρα η θερμότητα μεταδίδεται πολύ πιο εύκολα από το υγρό του κλειστού κυκλώματος προς το ζεστό νερό χρήσεως συντελώντας στην καλύτερη απόδοση του ηλιακού θερμοσίφωνα.

Τα βασικά πλεονεκτήματα ενός εξολοκλήρου χάλκινου ηλιακού συστήματος είναι:

 • Μεγάλη διάρκεια ζωής που εξασφαλίζει την οικονομική απόσβεση,
 • Στιβαρή κατασκευή, μεγάλη αντοχή στη διάβρωση, στις υψηλές πιέσεις, και στις υψηλές θερμοκρασίες
 • Υψηλή απόδοση, ταχύτατη θέρμανση του νερού χρήσης
 • Άτρωτος στο γαλβανικό φαινόμενο της ηλεκτρόλυσης που κυρίως κατατρώει τα κράματα σιδήρου όπως το ανοξείδωτο ατσάλι και το βιομηχανικό σίδηρο
 • Δεν χρειάζεται συντήρηση γιατί είναι ένα προϊόν χωρίς ράβδο μαγνησίου
 • Είναι συμβατό με τα υπάρχοντα συστήματα ύδρευσης και θέρμανσης
 • Εμποδίζει την ανάπτυξη και τον πολλαπλασιασμό των βακτηριδίων και άλλων παθογόνων μικροοργανισμών
 • Οικολογικό προϊόν γιατί είναι 100% ανακυκλώσιμο

Χαλκός & Περιβάλλον

Το μέλλον της γης βασίζεται στη χρησιμοποίηση φιλικών προς το περιβάλλον υλικών και στη διαχείριση των υπολειμμάτων τους μέσω της ανακύκλωσης στο τέλος της ζωής τους.

Οι πρόσφατες οδηγίες και κανονισμοί έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν στις απαιτήσεις του σύγχρονου κτιρίου νέα κριτήρια.

Παράμετροι όπως ο προσδόκιμος κύκλος ζωής του υλικού, η επίδραση του στο περιβάλλον και η ανακυκλωσιμότητά του , εξετάζονται διεξοδικά.

Γενικότερα, ερχόμαστε αντιμέτωποι με μία νέα πρόκληση, την ολοένα και πιο εντεινόμενη εξέταση των περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων στην επιλογή των υλικών κατασκευής.

Θέλοντας να βάλουμε και εμείς ένα λιθαράκι στην προσπάθεια για την σωτηρία του πλανήτη μας, είμαστε υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούμε φιλικά προς το περιβάλλον υλικά και τα οποία θα μπορούν οποιαδήποτε στιγμή να ανακυκλωθούν.

Ο χαλκός είναι ένα οικολογικά αποδεκτό, 100% ανακυκλώσιμο υλικό και υποστηρίζει όλες τις ήπιες μορφές ενέργειας όπως την ηλιακή, συμβάλλοντας θετικά στην διατήρηση του περιβάλλοντος στον πλανήτη.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι το 41 % του χαλκού που χρησιμοποιείται στην Ευρώπη προέρχεται από ανακύκλωση.

Χαλκός & Υγεία

Ο χαλκός, ένα στοιχείο που το συναντάμε στη φύση και είναι απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον, χρησιμοποιείται στα δίκτυα πόσιμου νερού από την εποχή των Φαραώ, μέχρι τις μέρες μας.

Παρόλα αυτά, μόνο πρόσφατα οι επιστήμονες διαπίστωσαν τα οφέλη του χαλκού για τη δημόσια υγεία.

Οι αντιβακτηριδιακές ιδιότητες του χαλκού βοηθούν στη διατήρηση της καθαρότητας του πόσιμου νερού.

Έχει αποδειχτεί ότι, ο χαλκός αναχαιτίζει την ανάπτυξη μικροοργανισμών που αναπτύσσονται στο νερό και ευδοκιμούν στα συστήματα πόσιμου νερού όπως, βακτήρια, ιοί, άλγη, παράσιτα.

Αυτοί οι μικροοργανισμοί μεταξύ των οποίων, ο ιός της Νόσου των Λεγεωνάριων, το θανατηφόρο βακτήριο E. Coli και ο ιός της πολιομυελίτιδας, εγκυμονούν κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία.

Ενδεικτικά αναφέρουμε, ότι εργαστηριακές έρευνες σε δείγματα νερού από παλαιωμένα δίκτυα χαλκού, μετά από παραμονή του νερού στο δίκτυο 24 ωρών, παρουσιάζουν μείωση του ιού της πολιομυελίτιδας τύπου 1 κατά 97% και του τύπου 2 κατά 96%.

Σε νέες σωληνώσεις από χαλκό, 80% του ιού της πολιομυελίτιδας τύπου 2, εξαλείφθηκε μέσα σε 3 ώρες ενώ ο ιός εξαλείφθηκε εντελώς μέσα σε διάστημα 24 ωρών.

Οι οργανισμοί και οι φορείς υγείας σε ολόκληρο τον κόσμο, στρέφονται στο χαλκό για να κερδίσουν προβάδισμα στη μάχη ενάντια στα ανθεκτικά μικρόβια.

Η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ βρίσκεται ήδη στη διαδικασία επικύρωσης των αντιβακτηριδιακών ιδιοτήτων του χαλκού.

Τα αποτελέσματα, που αναμένονται στο άμεσο χρονικό διάστημα, θα καταστήσουν το χαλκό το πρώτο υλικό με επίσημη αναγνώριση για αντιβακτηριδιακές ιδιότητες.

Κλινικές δοκιμές που εξετάζουν επιφάνειες από χαλκό και κραμάτων του και πόσο αυτές επηρεάζουν την επιβίωση των μικροβίων, βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη σε νοσοκομεία της Μεγ. Βρετανίας, της Ιαπωνίας, των ΗΠΑ, της Νότιας Αφρικής, της Γερμανίας και της Δανίας.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η κλινική δοκιμή στο νοσοκομείο Selly Oak της Μεγάλης Βρετανίας, όπου σε μία πτέρυγα όλες οι επιφάνειες από ανοξείδωτο ατσάλι έχουν αντικατασταθεί από χαλκό (χερούλια, μπαταρίες βρυσών, κουμπιά σε καζανάκια, βοηθητικές ράβδοι που χρησιμοποιούν οι ασθενείς για να κινηθούν, μέχρι και τα στυλό του προσωπικού).

« Επιστροφή στη λίστα