Φυσικό Αέριο

Το φυσικό αέριο είναι φυσικό προϊόν που βρίσκεται σε υπόγεια κοιτάσματα της γης. Η σύστασή του αποτελείται από μείγμα υδρογονανθράκων σε αέρια κατάσταση. Είναι φυσικό προϊόν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία και με κατάλληλες συσκευές, να πετύχουμε τέλεια καύση.

Προμήθεια Φυσικού Αερίου

Η Ελλάδα προμηθεύεται φυσικό αέριο από:

 • Ρωσία, μέσω αγωγών σε αέρια μορφή
 • Αλγερία, σε υγροποιημένη μορφή
 • Αζερμπαϊτζάν, μέσω αεραγωγών σε αέρια μορφή

Κέρδος από τη χρήση Φυσικού Αερίου

Οικονομία

 • 38% πιο οικονομικό από το πετρέλαιο θέρμανσης
 • 60% πιο οικονομικό από το ηλεκτρικό ρεύμα

Διαθεσιμότητα

Το φυσικό αέριο είναι μόνιμο διαθέσιμο μέσω του δικτύου, χωρίς να πρέπει να το παραγγείλετε.

Καθαρό

Με το φυσικό αέριο δεν απαιτείται εγκατάσταση δεξαμενής, όπως επίσης δεν έχουμε κατάλοιπα πετρελαίου, στις συσκευές χρήσης.

Ακρίβεια μέτρησης

Η μέτρηση της κατανάλωσης, γίνεται από τις ενδείξεις του μετρητή και πληρώνεται όσο καταναλώνεται, μετά τη χρήση του.

Φιλικό προς το περιβάλλον

Το φυσικό αέριο είναι το πιο καθαρό και λιγότερο ρυπογόνο καύσιμο.

Χρήση Φυσικού Αερίου

Οικιακή Χρήση

 • Κεντρική θέρμανση
 • Ατομική θέρμανση διαμερίσματος
 • Μαγείρεμα
 • Ζεστό νερό χρήσης

Επαγγελματική Χρήση

 • Μαγείρεμα
 • Θέρμανση
 • Ζεστό νερό
 • Παραγωγή ατμού
 • Κλιματισμός

Μετατροπή Θέρμανσης από πετρέλαιο σε αέριο

Η μετατροπή από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο, μπορεί να γίνει εύκολα και οικονομικά, με την κατασκευή γραμμής φυσικού αερίου, που θα συνδέει τον μετρητή με τον καυστήρα και την αλλαγή του καυστήρα, από πετρέλαιο σε αέριο.

Στάδια κατασκευής Εσωτερικής Εγκατάστασης Φυσικού Αερίου

 1. Υποβολή αίτησης σύνδεσης και καταβολή των τελών σύνδεσης
 2. Τοποθέτηση μετρητή
 3. Εκπόνηση μελέτης από μηχανικό της εταιρείας μας
 4. Κατασκευή σωληνώσεων, αλλαγή καυστήρα και λοιπών συσκευών
 5. Έλεγχος στεγανότητας και αντοχής δικτύου εσωτερικής εγκατάστασης
 6. Άναμμα και ρύθμιση συσκευών χρήσης φυσικού αερίου

Δίκτυο σωληνώσεων Φυσικού Αερίου

Το δίκτυο σωληνώσεων εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου, μπορεί να κατασκευαστεί από:

 • χάλυβα με χρήση σπειρωμάτων σωληνώσεων
 • χαλκό με συγκόλληση ή μηχανική σύσφιξη σωληνώσεων (Press)
 • πολυαιθυλένιο με θερμοσυγκόλληση σωληνώσεων