Συστήματα VRV

 

Το σύστημα κλιματισμού VRV (Variable Refrigerant Volume), είναι ένα σύστημα που ο αρχικός σχεδιασμός του πραγματοποιήθηκε από τον κατασκευαστή Daikin, έτσι η εταιρεία κατοχύρωσε τον συγκεκριμένο όρο. Οι άλλοι κατασκευαστές χρησιμοποιούν τον όρο  VRF (Variable Refrigerant Flow), ενώ η λειτουργία και για τα δύο συστήματα, είναι η ίδια.

Το σύστημα VRV, είναι ιδιαίτερα αποδοτικό και αξιόπιστο, ενώ λειτουργεί εξοικονομώντας σημαντική ενέργεια σε ψύξη και θέρμανση. Είναι ιδανικό τόσο για οικιακή, όσο και για επαγγελματική χρήση. Υπάρχει η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν διάφοροι τύποι κλιματιστικών μηχανημάτων (τοίχου, δαπέδου, οροφής, καναλάτα, κασέτες κ.λ.π.), με διαφορετικές αποδόσεις Btu/h, μεταξύ τους.

Το σύστημα VRV, λειτουργεί με το μηχανισμό λειτουργίας του συμπιεστή Inverter. To αισθητήριο που είναι ενσωματωμένο στην εσωτερική μονάδα του συστήματος, ανιχνεύει τη θερμοκρασία του δωματίου και την ελέγχει δίνοντας οδηγίες στο σύστημα Inverter, με την επιλογή της κατάλληλης συχνότητας.

Το σύστημα INVERTER, επιλέγει την κατάλληλη συχνότητα λειτουργίας της κλιματιστικής μονάδας, σύμφωνα με τη θερμοκρασία του χώρου, δηλ. μεταβάλλει την ψυκτική/θερμική απόδοση του κλιματιστικού μηχανήματος, ανάλογα με τα φορτία του χώρου. Η μονάδα λειτουργεί σε υψηλές συχνότητες όταν υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ θερμοκρασίας χώρου και επιθυμητής και σε χαμηλής συχνότητες  όταν αυτή η διαφορά θερμοκρασίας είναι μικρή. Το INVERTER επιλέγει την κατάλληλη συχνότητα με, βάση την παραπάνω διαφορά θερμοκρασίας και εκτελεί την ανάλογη αλλαγή στροφών στο συμπιεστή.

Το σύστημα VRV, είναι σημαντικά βελτιωμένο σε ότι αφορά τη θερμική απόδοση σε σχέση με τις συμβατικές αντλίες θερμότητας. Μια σημαντική διαφορά ανάμεσα στο INVERTER και ένα συμβατικό κλιματιστικό είναι επίσης η ισχύς εκκίνησης. Ακόμα, ο χαμηλής θερμοκρασίας αέρας, θερμαίνεται ταχύτατα μέχρι την επιθυμητή θερμοκρασία. Ο χρόνος που απαιτείται για την άνοδο της θερμοκρασίας στο επιθυμητό επίπεδο, είναι συνήθως μικρότερος από το μισό χρόνο, που χρειάζεται ένα συμβατικό κλιματιστικό. Όταν η επιθυμητή θερμοκρασία επιτευχθεί, το INVERTER ελαττώνει σταδιακά την ισχύ του. Μια χαμηλής ισχύος λειτουργία του κλιματιστικού στα 30 Ηz,  διατηρεί άνετη θερμοκρασία, αντίθετα με τις συμβατικές μονάδες που ξοδεύουν πρόσθετη ισχύ με την επαναλαμβανόμενη ΟΝ-OFF λειτουργία τους, στα  50 Hz.

Τα πιο εξελιγμένα VRV, έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης έως και δεκαέξι εσωτερικών μονάδων σε μία μόνο εξωτερική μονάδα, γραμμικό έλεγχο απόδοσης μέσω συμπιεστών  INVERTER 10-100% και δυνατότητα ανάπτυξης του κεντρικού δικτύου σωληνώσεων, μέχρι και 100 μέτρα ανά εσωτερική μονάδα, με μέγιστη υψομετρική διαφορά εξωτερικής-εσωτερικής μονάδας, 50 μέτρα.

Υπολογίζεται ότι για λειτουργία του συστήματος στο 50% του φορτίου, επιτυγχάνεται με το σύστημα VRV εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 40% έναντι του συμβατικού συστήματος.