Συντήρηση Επαγγελματικών Κλιματιστικών Συστημάτων

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την συντήρηση συστημάτων κλιματισμού σε επαγγελματικούς χώρους, με συστήματα ημικεντρικά, Multi, VRV και βιομηχανικά συστήματα. Η συντήρηση γίνεται από εξειδικευμένους ψυκτικούς, με την επίβλεψη μηχανολόγου μηχανικού, για την άρτια λειτουργία των συστημάτων κλιματισμού.

Όλες οι εφαρμογές κλιματισμού χρειάζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα προληπτική συντήρηση. Η τακτική προληπτική συντήρηση είναι μία βασική προϋπόθεση για την ασφάλεια τόσο των μηχανημάτων όσο και των ανθρώπων που τα χρησιμοποιούν.

Η τακτική προληπτική συντήρηση των μηχανημάτων από ειδικευμένους ψυκτικούς εξασφαλίζει την σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων, δηλαδή, την μέγιστη απόδοση με το λιγότερο κόστος (βλαβών - κατανάλωσης), τη βέλτιστη ποιότητα του παρεχόμενου αέρα, τις σωστές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας στον χώρο, ακόμη και την χαμηλότερη στάθμη θορύβου των μηχανημάτων.

Η εταιρεία μας γνωρίζοντας αυτές τις ανάγκες και έχοντας πλήρη κατάρτιση για όλους τους τύπους μηχανημάτων και δικτύων αναλαμβάνει την συντήρησή τους προσφέροντας την υπηρεσία "συμβόλαια συντήρησης". Με προγραμματισμένες επισκέψεις που ορίζονται στο συμβόλαιο και εγκρίνει ο πελάτης, αναλαμβάνει την συντήρηση των μηχανημάτων και την σωστή λειτουργία των εγκαταστάσεων.

Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος ή βλάβης μπορεί να δώσει λύσεις που αφορούν επιδιορθώσεις δικτύου, επισκευή μηχανημάτων και σε χρόνους που θα οριστούν στο συμβόλαιο ανάλογα με τις ανάγκες του πελάτη και την κρισιμότητα του χώρου. Η εταιρεία μας δύναται να καλύπτει σε 24ωρη βάση εφόσον αυτό ζητηθεί.

Η συντήρηση του εξοπλισμού, και των συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού, αυτοματισμών γίνονται από έμπειρο, και εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.
Η εταιρία μας αναλαμβάνει να εκτελέσει συμβόλαια συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.
Μεγάλα καταστήματα, αλυσίδες καταστημάτων, δημόσιες υπηρεσίες, τράπεζες κ.τ.λ είναι μερικοί από τους πελάτες που η Clima Hellas. έχει συνάψει μαζί τους συμβόλαια συντήρησης.