Βρέθηκαν ( 37 ) προϊόντα για τα κριτήρια που ψάχνετε
Περισσότερες πληροφορίες

Daikin / EHVX04S18C3V / ERLQ004CV3 Aντλία Θερμότητας Daikin Altherma ψύξη-θέρμανση

Small_ehvh04s18c3v

Daikin EHVX04S18C3V / ERLQ004CV3 Aντλία Θερμότητας Daikin Altherma με ενσωματωμένο Boiler ψύξη-θέρμανση δαπέδου μονοφασική

Περισσότερες πληροφορίες

Daikin / EHVH04S18C3V / ERLQ004CV3 Aντλία Θερμότητας Daikin Altherma μόνο θέρμανση

Small_ehvh04s18c3v

Daikin EHVH04S18C3V / ERLQ004CV3 Aντλία Θερμότητας Daikin Altherma με ενσωματωμένο Boiler μόνο θέρμανση δαπέδου  μονοφασική

Περισσότερες πληροφορίες

Mitsubishi Electric / PUHZ-SW75VHA Αντλία θερμότητας Ecodan

Small_ecodan

Mitsubishi Electric PUHZ-SW75VHA  Αντλία θερμότητας  Ecodan + Hydrobox ERSC-VM2B Split ψύξη-θέρμανση μονοφασική

Περισσότερες πληροφορίες

Daikin / EHVH16S26C9W / ERHQ014BV3 Aντλία Θερμότητας Daikin Altherma μόνο θέρμανση

Small_ehvh16s18c3v

Daikin EHVH16S26C9W / ERHQ014BV3  Aντλία Θερμότητας Daikin Altherma με ενσωματωμένο Boiler μόνο θέρμανση δαπέδου μονοφασική

Περισσότερες πληροφορίες

Mitsubishi Electric / PUHZ-SW40VHA Αντλία θερμότητας Ecodan

Small_puhz%20sw40vha

Mitsubishi Electric PUHZ-SW40VHA Αντλία θερμότητας Ecodan + Hydrobox ERSC-VM2B Split ψύξη-θέρμανση μονοφασική

Περισσότερες πληροφορίες

Daikin / EHVH16S26C9W / ERHQ016BV3 Aντλία Θερμότητας Daikin Altherma μόνο θέρμανση

Small_ehvh16s18c3v

Daikin EHVH16S26C9W / ERHQ016BV3  Aντλία Θερμότητας Daikin Altherma με ενσωματωμένο Boiler μόνο θέρμανση δαπέδου μονοφασική

Περισσότερες πληροφορίες

Mitsubishi Electric / PUHZ-SW50VHA Αντλία θερμότητας Ecodan

Small_puhz%20sw40vha

Mitsubishi Electric PUHZ-SW50VHA Αντλία θερμότητας Ecodan + Hydrobox ERSC-VM2B Split ψύξη-θέρμανση μονοφασική

Περισσότερες πληροφορίες

Mitsubishi Electric / PUHZ-SHW230YKA Αντλία θερμότητας Ecodan Zubadan

Small_zubadan

Mitsubishi Electric PUHZ-SHW230YKA Αντλία θερμότητας Ecodan Zubadan ψύξη-θέρμανση τριφασική

Περισσότερες πληροφορίες

Daikin / EHVH16S26C9W / ERHQ011BW1 Aντλία Θερμότητας Daikin Altherma μόνο θέρμανση

Small_ehvh16s18c3v

Daikin EHVH16S26C9W / ERLQ011ΒW1 Aντλία Θερμότητας Daikin Altherma με ενσωματωμένο Boiler μόνο θέρμανση δαπέδου τριφασική

Περισσότερες πληροφορίες

Mitsubishi Electric / PUHZ-SHW140YHA Αντλία θερμότητας Ecodan Zubadan

Small_zubadan

Mitsubishi Electric  PUHZ-SHW140YHA  Αντλία θερμότητας Ecodan Zubadan + Hydrobox ERSC-VM2B Split ψύξη-θέρμανση τριφασική

Περισσότερες πληροφορίες

Daikin / EHVH16S26C9W / ERHQ014BW1 Aντλία Θερμότητας Daikin Altherma μόνο θέρμανση

Small_ehvh16s18c3v

Daikin EHVH16S26C9W / ERLQ014ΒW1 Aντλία Θερμότητας Daikin Altherma με ενσωματωμένο Boiler μόνο θέρμανση δαπέδου τριφασική

Περισσότερες πληροφορίες

Daikin / EHVH16S26C9W / ERHQ016BW1 Aντλία Θερμότητας Daikin Altherma μόνο θέρμανση

Small_ehvh16s18c3v

Daikin EHVH16S26C9W / ERLQ016ΒW1 Aντλία Θερμότητας Daikin Altherma με ενσωματωμένο Boiler μόνο θέρμανση δαπέδου τριφασική