Γενικά

48AZ/UZ

Κατεβάστε το pdf Pdf_icon

Τεχνολογίες

 • Μονάδα 48AZ - έξι μεγέθη με ονομαστικές ψυκτικές αποδόσεις από 43 έως 116 kW και ονομαστικές θερμικές αποδόσεις από 47 έως 147 kW.
 • Μονάδα 48UZ - Τέσσερα μεγέθη με ονομαστικές ψυκτικές αποδόσεις από 41 έως 85 kW και ονομαστικές θερμικές αποδόσεις από 47 έως 73 kW.
 • Ευέλικτες και αποδοτικές μονάδες σχεδιασμένες για εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο ή οροφή κτιρίου.
 • Πλήρως προσυγκροτημένες μονάδες μπορούν να εγκατασταθούν σε εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.
 • Οι μονάδες χρησιμοποιούν το οικολογικό ψυκτικό μέσο R-407C.
 • Εσωτερικοί φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες διπλής αναρρόφησης με εμπρός κεκλιμένα πτερύγια.
 • Εναλλάκτες θερμότητας από υψηλής ποιότητας σωλήνες χαλκού, με μηχανικά εκτονωμένα πτερύγια αλουμινίου.
 • Σύστημα θέρμανσης με χρήση αερίου καυσίμου. Οι μονάδες είναι διαθέσιμες με τρία μεγέθη θέρμανσης με αέριο.
 • Σύστημα καύσης υψηλής απόδοσης.
 • Ενσωματωμένος ρυθμιστής ροής καυσίμου αερίου (IGC).

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μονάδα 48AZ - έξι μεγέθη με ονομαστικές ψυκτικές αποδόσεις από 43 έως 116
kW και ονομαστικές θερμικές αποδόσεις από 47 έως 147 kW.
Μονάδα 48UZ - Τέσσερα μεγέθη με ονομαστικές ψυκτικές αποδόσεις από 41 έως
85kW και ονομαστικές θερμικές αποδόσεις από 47 έως 73kW.
Ευέλικτες και αποδοτικές μονάδες σχεδιασμένες για εγκατάσταση σε εξωτερικό
χώρο ή οροφή κτιρίου.
Πλήρως προσυγκροτημένες μονάδες μπορούν να εγκατασταθούν σε εμπορικές
και βιομηχανικές εφαρμογές.
Οι μονάδες χρησιμοποιούν το  οικολογικό ψυκτικό μέσο R-407C.
Όλα τα εξαρτήματα έχουν επιλεχθεί και σχεδιαστεί για την βέλτιστη λειτουργία τους με το νέο ψυκτικό μέσο.
Μειωμένο μέγεθος και βάρος που καθιστούν τις μονάδες ιδανικές για σύγχρονεςελαφριές κατασκευές κτιρίων.
Το μεταλλικό περίβλημα φέρει βαφή πούδρας υψηλής αντοχής.
Οι συμπιεστές εδράζονται σε αντικραδασμικά ελάσματα. Τα μεγέθη 016, 024 και 028 έχουν περιστροφικού συμπιεστές scroll, τα υπόλοιπα μεγέθη έχουν ερμητικούς παλινδρομικούς συμπιεστές.
Προθερμαντήρες ελαίου συμπιεστών standard για τα  48AZ, 034 και 040.
Εσωτερικοί φυγοκεντρικοί ανεμιστήρες διπλής αναρρόφησης με εμπρός κεκλιμένα πτερύγια.
Επαναστατικοί ανεμιστήρες  Flying Bird II, χαμηλού θορύβου, δύο ταχυτήτων,
κατασκευασμένοι από συνθετικό ανακυκλώσιμο υλικό πολλαπλών πτερυγίων με
περιστρεφόμενο πυρήνα.
Εναλλάκτες θερμότητας από υψηλής ποιότητας σωλήνες χαλκού, με μηχανικά
εκτονωμένα πτερύγια αλουμινίου.
Ψυκτικό κύκλωμα με από σωλήνες χαλκού που περιλαμβάνει πλήρη ποσότητα
ψυκτικού μέσου, εκτονωτικές βαλβίδες και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα που
απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της μονάδας.
Πλήρης ηλεκτρική καλωδίωση σύμφωνα με τα EN standards.
Απλές ηλεκτρικές συνδέσεις.
Σύστημα θέρμανσης με χρήση αερίου καυσίμου. Οι μονάδες είναι διαθέσιμες με
τρία μεγέθη θέρμανσης με αέριο.
Εναλλάκτη θερμότητας τυρβωειδούς ροής αερίου βελτιστοποιεί την μεταφορά
θερμότητας και εξασφαλίζει την μέγιστη απόδοση της μονάδες.
Βηματικός καυστήρας αποτελείται από σειρά αναφλεκτήρων.

Σύστημα καύσης υψηλής απόδοσης.
Ενσωματωμένος ρυθμιστής ροής καυσίμου αερίου(IGC)
 • Small_48azuz